เพลง มนต์รักลูกทุ่ง

posted on 28 Jun 2011 11:49 by lookkrung

 

เพลง มนต์รักลูกทุ่ง


ขับร้องโดย ไพรวัลย์ ลูกเพชร

ผู้ประพันธ์ คำร้อง/ทำนอง : ไพบูลย์ บุตรขัน

 

ประวัติเพลงมนต์รักลูกทุ่ง

  เพลงนี้ครูประพันธ์เมื่อปี 2513 เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง

และประสบความสำเร็จสูงสุด รวมทั้งได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน

รางวัลเนื้อร้องและทำนองชนะเลิศ ในปี 2514 -หนังเรื่องนี้ทำรายได้ถึงหกล้านบาท

และฉายอยู่ที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมยาวนานถึง 6 เดือนทีเดียว จนทำให้ครูกลาย

เป็นราชาเพลงประกอบภาพยนตร์เพราะหลังจากนั้นได้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์

อีกมากมาย และพลอยทำให้ ไพรวัลย์ ลูกเพชร ได้เป็นนักร้องเพลงนำภาพยนตร์อีก

หลายเรื่องทีเดียว


 

ประวัติผู้ประพันธ์เพลง มนต์รักลูกทุ่ง : ไพบูลย์ บุตรขัน


 

ไพบูลย์ บุตรขัน (4  กันยายน พ. . 2461 – 29  สิงหาคม พ. . 2515 )  นักแต่งเพลง และนักเขียนบทละคร ที่มีผลงานที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก จนได้รับการขนานนามให้เป็น " อัจฉริยะนักแต่งเพลงอันดับหนึ่งของไทย"  

ครูไพบูลย์ บุตรขัน เดิมชื่อ ไพบูลย์ ประณีต เกิดที่บ้านท้องคุ้ง ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นบุตรของนายบุตร และนางพร้อม ประณีต ครอบครัวมีอาชีพทำนา มีฐานะยากจน มีพี่น้อง 3  คน เมื่ออายุได้ 6  ปี บิดาเสียชีวิต จึงได้รับการเลี้ยงดูโดยนายเจน บุตรขัน ผู้เป็นอา นำไปอยู่ที่อำเภอปทุมวันกรุงเทพ และได้เปลี่ยนนามสกุลจากประณีต มาเป็นบุตรขัน

ไพบูลย์ บุตรขัน เริ่มศึกษาชั้นประถมต้นที่จังหวัดปทุมธานี ประถมปลายที่โรงเรียนสตรีปทุมวัน และศึกษาจนจบมัธยม 8  ที่โรงเรียนสวัสดิ์อำนวยเวทย์ กรุงเทพ และศึกษาดนตรีเพิ่มเติมจากครูพิณ โปร่งแก้วงาม ราวปี พ. . 2476-2478  และเรียนวิชาดนตรีและโน้ตเพลงสากลเพิ่มเติมที่สมาคมวายเอ็มซีเอแถบถนนวรจักร และได้ใช้โน้ตดนตรีประกอบการแต่งเพลงทุกครั้งตั้งแต่นั้นมา

หลังจากเรียนจบ ไพบูลย์ บุตรขัน ได้ทำงานเป็นครูสอนภาษาไทยที่โรงเรียนกว๋องสิว แล้วลาออกไปทำงานเป็นช่างไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าสามเสน แล้วลาออกไปทำงานกับคณะละคร คณะแม่แก้วและคณะจัทโรภาท ของพรานบูรท์ทำหน้าที่เขียนบทละครวิทยุ และแต่งเพลง

งานเพลงของไพบูลย์ บุตรขัน เริ่มบันทึกแผ่นเสียงเมื่อประมาณ พ. . 2490  จากการชักนำของ สวสัดิภาพ บุญนาค ซึ่งเป็นเพื่อนและน้องเขย เพลงในยุคแรกได้แก่เพลง " มนต์เมืองเหนือ" " คนจนคนจร" " ดอกไม้หน้าพระ" " ดอกไม้หน้าฝน"  และ " ค่าน้ำนม"  และได้รับการยกย่องว่าเป็นงานที่มีคุณค่า และได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน เช่น " โลกนี้คือละคร" ( ขับร้องโดย ปรีชา บุญเกรียติ) " เบ้าหลอมดวงใจ"  และ " มนต์รักลูกทุ่ง" ( ขับร้องโดย ไพรวันล์ ลูกเพรช) " ฝนเดือนหก" ( ขับร้องโดย รุ่งเพรช แหลมสิงห์) " ยมบาลเจ้าขา" ( ขับร้องโดย บุปผา สายชล)

"กลิ่นโคลนสาปควาย" (แต่งขึ้นในปี พ..2496ขับร้องโดยชาญ เย็นแข) เป็นอีกผลงานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งของของไพบูลย์ บุตรขัน ที่ทางราชการ